Vijeće učenika

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

U radu Vijeća učenika učestvuju predstavnici nastanika, pedagog i psiholog Škole.

Vijeće učenika bavi se pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća, a utvrđena su Zakonom i Pravilima Škole i to:

-          odvijanje nastavnog procesa,

-         organizacija vannastavnih aktivnosti,

-      organizacija izleta i eskurzija,

-          učestvovanje u organizaciji takmičenja i javnih nastupa,

-          javni društveni rad i dr.

-          predstavljati stavove i interese učenika Školskom odboru.

266121506_4589245914462586_6974905908554996745_n

Članovi Vijeća učenika  za 2021/2022.godinu:

Harun Omerika Jusufbegović (Predsjednik i Koordinacioni tim), Nađa Pajić (zamjenik predsjednika),

Đana Šunje, Neris Benca, Tarik Macić, Nasiha Vila, Asja Abaza, Bakir Fetić, Bojana Radović, Nejra Ćorić, Elvira Logo, Emina Čolakhodžić

Vijeće učenika učestvuje u mnogim akcijama i projektima, neki od njih su: često pokretanje humanitarnih akcija, Pink shirt Day, vršnjačka edukacija - vršnjačko nasilje, bave se problematikom učenika, obilježavanje Dječije nedjelje, Međunarodni dani - Dan Roma, Dan autizma, Svjetski dan prevencije nasilja nad mladima, Dan downovog sindroma, Dan prava djeteta, Uspjeh - drvo problema, radionica Mentalno zdravlje, Sigurno korištenje interneta, Opasnosti na internetu, ankete, posjete staračkom domu, Egipatskom selu, akcija prikupljanja E-otpada. Kroz radionice pokušavaju prepoznati problem i iznaći riješenje za isti.

246428230_4405017829552063_1599841807149286461_n

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Područne škole

Društvene mreže