Područno odjeljenje "Humi"

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

Područna škola Humi ima zgradu površine 174 . Norveška organizacija NPA na Humima je izgradila novi školski objekat. U Područnoj školi Humi napravljeno je školsko igralište sa asfaltnom podlogom. Namještaj u školi  u dobrom je stanju. 

humi

U PO Humi nastava se održava u sljedećim terminima:

Za učenike I razreda nastava traje od

8:45 h do 11:15 h

Za učenike od II do IV razreda nastava traje od

8:45 h do 12:20 h

U šk. 2021/2022. godini u Područnoj školi Humi nastava se organizuje u dva kombinova odjeljenja. Ukupan broj učenika od I do IV razreda  je 14.

 

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Područne škole

Društvene mreže