Predmetna nastava

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

1.      Senada Mulać

2.      Anela Logo

3.      Fika Nazdrajić

4.      Halida Ljevo

5.      Ivana Popo

6.      Muamer Hujdur

7.      Aida Mustafić

8.      Tajma Bulić Špago

9.      Amira Veledar

10.  Mediha Čolakhodžić

11.  Azra Cokić Hasić

12.  Munira Mustafić

13.  Alija Ljevo

14.  Šefika Gološ

15.  Azemina Mujezinović

16.  Elvira Velagić

17.  Dalida Čolakhodžić

18.  Dijana Šoše

19.  Envera Abaza

20.  Hasnija Dedić

21.  Amra Pintul

22.  Meadin Klarić

23.  Njegoš Veljančić

24.  Fatima Kafadar

25.  Amneris Abaza

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Područne škole

Društvene mreže