Menadžment Škole

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

Azra Šoše

Direktorica

Jasna Gosto

Pomoćnica direktorice

Mersa Demić

Sekretarica

Munevera Veledar

Administrativni radnik

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Društvene mreže