Vijeće roditelja

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda osnovne škole, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.

Na početku svake školske godine Vijeće roditelja se inovira/i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika koji su završili IX, prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.

viber_image_2022-04-05_16-26-09-203

Mandat člana Vijeća roditelja traje četiri školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i/ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije i sl.). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata.

Na sjednicama Vijeća roditelja prisustvuju direktor i još jedan predstavnik škole (pedagog, ili druga stručna  osoba), kao saradnik-koordinator Vijeća roditelja koji/a pomaže produbljivanju  partnerskih odnosa u lancu dijete-roditelj-škola i boljem protoku i kontinuitetu informacija o svemu vezanom za rad škole, radi lakšeg pronalaska rješenja za eventualne probleme. Sjednicama Vijeća roditelja mogu prisustovati predstavnici stručnih aktiva prema potrebi.

Ciljevi Vijeća roditelja su sljedeći:

·       Promoviranje interesa zajednice u kojoj se Škola nalazi i interesa Škole u toj zajednici,

·       Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,

·       Prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,

·       Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim

·       Podsticati angažman roditelja u radu Škole

·       Informisati Školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno, ili o zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje Školom

247310867_4411075415612971_3048108718965050019_n

·       Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja

·       Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u Školi,

·       Razvijanje komuniciranja između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,

·       Poboljšanje uvjeta rada u Školi,

·       Poboljšanje standarda učenika,

·       Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,

·       Kandidaovati i birati predstavnike roditelja u Školskom odboru

·       Povezivanje Škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

prigrađani
Osnovna škola "Bijelo Polje" Potoci Mostar

Članovi Vijeća roditelja i Škole za 2021/2022. godinu:

Dragica Suša (I razred), Merima Mulavdić (II razred),  Alma Macić (III razred), Irna Omanović (IVrazred ), Mirsad Omanović (V a razred), Sedin Zolj (V b razred), Mujo Zukić (V c razred), Mevlida Bubalo (VIa razred), Miro Pištalo (VI b razred), Nejra Mušić (VI c razred), Samija Macić (VII a razred), Ajla Vila (VII b razred), Selma Dževlan (VII c razred), Đulka Hanić (VIII a razred), Mersiha Čolaković (VIII b razred), Denis Pajić (VIII c razred), Tijana Milović (IX a razred), Alen Pajić (IX b razred), Tahir Taslaman (PO Livač), Sanja Bebanić (PO Humi), Amra Ljevo (PO Podgorani), Sanela Hujdur (PO Prigrađani), Sanel Omanović (nastavnik), Elifa Šoše (nastavnik).

 

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Područne škole

Društvene mreže