Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za postupak javne nabavke “Nabavka i distribucija lož ulja”