You are currently viewing Dan Armije RBiH

Dan Armije RBiH

Centralna manifestacija obilježavanja Dana Armije RBiH održana je 15. aprila 2022. godine u prostorijama OŠ “Drežnica”, gdje su dodijeljene nagrade za najuspješnije literarne i likovne radove, kao i za sportske aktivnosti streljaštvo i kros.U našoj Školi je tradicionalno održan konkurs za likovne i literarne radove. Najuspješniji likovni radovi su: Hana Nuhanović i Sara Baraković (u kategoriji likovnih radova od I do V razreda), Lamija Šoše i Harisa Nazdrajić (u kategoriji likovnih radova od VI do IX). Najuspješniji literarni rad je učenice Iman Marić (VI razred). Čestitamo učenicima na uspjehu!